MY:Time Club

MY:TIME CLUB е клуб за лојалност преку кој неговите членови со купување на производи во MY:TIME (продажните салони и онлајн) се стекнуваат со бенефиции изразени во попусти, беџови и подароци.

Зачленувањето во MY:TIME клубот за лојалност е бесплатно. Може да се зачлените во било кој од нашите продажни салони или онлајн со регистрација на сајтот.

Секој регистриран корисник на нашиот веб сајт е во исто време и член на клубот за лојалност.

Сите физички лица кои се полнолетни може да станат дел од клубот за лојалност на MY:TIME.

На вашиот профил на веб сајтот и на картичката се евидентираат сите остварени продажби во било кој продажен салон или онлајн (треба да сте најавени на веб сајтот кога правите онлајн нарачки). За да проверите на кое ниво сте и колку поени имате, најавете се на веб сајтот и во вашиот профил одберете MY:TIME Club.

 

Попусти

Секој член на клубот се стекнува со ниво на членство во клубот, односно процентуален попуст во однос на потрошената сума.

Ниво на членство Потрошени денари Процентуален попуст Времетраење на попуст
MEMBER со зачленување 5% секогаш
BASIC од 10.001 до 15.000 10% 6 месеци
SILVER од 15.001 до 30.000 15% 3 месеци
GOLD од 30.001 до 60.000 20% 3 месеци
PLATINUM од 60.001 до 90.000 25% 3 месеци
DIAMOND од 90.001 и нагоре 30% 3 месеци


Доколку членот е на било кое време пред истекот на нивото на членство, потребно е да направи и минимална трансакција макар и од 100 денари за да му се продолжи истото ниво на членство.

 

Беџови за еднократен попуст

Освен горе-наведените попусти, секој член на MY:TIME CLUB се стекнува со поени при секое купување во MY:TIME, односно по 1 поен за секои потрошени 10 денари. Поените може да се искористат за купување на еднократен беџ за попуст.

Процентуален попуст Потребни поени за купување беџ
10% еднократно 500
15% еднократно 750
20% еднократно 1.500
25% еднократно 3.000
30% еднократно 4.500


Пример: Ако членот купил производи во износ од 15.200 денари има 1.520 поени и -15% попуст затоа што е во SILVER ниво на членство, поените може да ги искористи да купи еднократен беџ за попуст и да добие -20% на следната трансакција. Исто така, таа трансакција можеби ќе му помогне да прогресира полесно кон следното ниво на членство.

 

Подароци

Стекнатите поени, секој член на MY:TIME CLUB може да ги искористи и за купување на подарок. 

 

G-Shock Fanny Pack

1.500 поени

Фосил нотес

1.500 поени

Замена на батерија

2.000 поени

DKNY Несесер

1.500 поени

 Guess несесер за накит

1.500 поени

Дополнителни попусти

За роденден – дополнителни 5% попуст во времетраење од 7 дена, односно едно ниво над постоечкото ниво, а ако е на DIAMOND фиксни 500 поени плус.

За годишнина од зачленување во клубот – дополнителни 5% попуст во времетраење од 7 дена, односно едно ниво над постоечкото ниво, а ако е на DIAMOND фиксни 500 поени плус.

Ограничувања

Попустите стекнати во зависност од нивото на членство, поените стекнати при секое купување во MY:TIME и дополнителните попусти од клубот за лојалност важат единствено за производи кои се по редовна цена. За оние производи кои се веќе на попуст опфатени со тековни поволности овозможени за членови во клубот, се пресметува поголемиот попуст. 

Стекнатите поени и беџови не се преносливи од еден на друг корисник и може да ги користи единствено членот на Клубот кој ги стекнал. Попустите не можат да се комбинираат и/ или собираат. Потрошувачот, помеѓу повеќе понудени попусти, ќе го добие повисокиот од понудените попусти за избраниот производ.

MY:TIME го задржува правото да не додели поени или беџ во случаите кога ќе утврди дека се повредени правилата и условите на Клубот или кој било друг применлив пропис во важност, измама или злоупотреба на членството во Клубот.