FAQ

Дали доставата се плаќа?

25.04.2020.

*За време на coronavirus пандемијата, се обидуваме доставата на пратката да е што побезбедна. Прочитај ги чекорите кои ги преземаме тука.

Доставата на пратката не се плаќа. Целосните трошоците за достава на пратката ги покриваме ние. Ти само уживаш во деновите додека ја чекаш.

Остави коментар