Сервис и постпродажни услуги

Во сервисот на MY:TIME можете да најдете резервни делови за сите брендови кои ги застапуваме.

Покрај ова, нудиме и услуги со кои сервисираме и производи кои не се застапени во нашето портфолио. Доколку имате прашања поврзани со сервисирање на вашите часовници слободно можете да ги упатите на contact@mytime.mk.

Сервисот на MY:TIME се наоѓа во Скопје, ГТЦ приземје, локал 325

Тел:+389 2 3225 666

Работно време: понеделник - сабота од 10:00h - 17:00h