Рекламација

Откако курирот ќе ви ја достави пратката, во негово присуство веднаш проверете го производот и доколку на него има видливи оштетувања или производот не е во согласност со вашата нарачка, побарајте не` на телефонскиот број 02 3126 468 или испратете ни e-mail со своите податоци (име, презиме и телефон) на адресата contact@mytime.mk и наведете ги причините поради кои сакате да направите замена, односно, враќање на производот. Контактирајте не` најдоцна во рок од 24 часа од приемот на пратката. Во најкраток можен рок, нашиот оператор ќе ве извести за понатамошната постапка.

Во договор со нашиот оператор, може да направите замена на производот. Производот кој се менува ни го праќате преку “Делко” (“Delco”), на наш трошок. По приемот на производот проверуваме дали производот е оштетен или користен, а потоа ви испраќаме соодветна замена.

Доколку кај купениот производ се појават недостатоци врзани за одредбите од Законот за заштита на потрошувачи, постапете на начин дефиниран со правилникот за рекламации на потрошувачи за роба купена преку интернет продавница, кој заедно со пополнет рекламационен лист треба да го пратите на адресата contact@mytime.mk